Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 21 juni 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Segers, Kuiken, Van Nispen en Kuik Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel (34.091)

-
34091

Initiatiefvoorstel-Segers, Volp en Kooiman Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel

De commissie besluit op voorstel van het lid Bikker (ChristenUnie) het initiatiefvoorstel-Segers, Volp en Kooiman Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel en de Novelle Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche 33885 separaat, maar op dezelfde datum te behandelen. Vooruitlopend op de aanvaarding van wetsvoorstel 33885 stelt de commissie voor de voorbereidende onderzoeken te houden op 12 juli 2016.

NB: Wetsvoorstel 33885 is hedenmiddag aanvaard door de Tweede Kamer


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren