Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 28 juni 2016
1.
34106

Voorkoming misbruik Wet openbaarheid van bestuur

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Rombouts) en D66 (De Graaf).

2.
34403

Uitbreiding werkgebied toegelaten instellingen met het oog op het huisvesten van vergunninghouders

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fractie van PVV (Van Weerdenburg).

3.
32847, J

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 17 juni 2016 in reactie op brief van 20 mei 2016 (verslag schriftelijk overleg 32847, J)

De commissie besluit de brief van 17 juni 2016 voor kennisgeving aan te nemen.

4.
T01831, T01833 en T02075 - Toezeggingen evaluatie verhuurderheffing

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst over de indicatieve bestedingsruimte van woningcorporaties; Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst over de evaluatie van de verhuurderheffing; Wet maatregelen woningmarkt 2014 II

De commissie besluit de status van de toezeggingen T01831, T01833 en T02075 vooralsnog ongewijzigd te laten en biedt op 5 juli de mogelijkheid tot het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg.

5.
Mededelingen en informatie

De commissie besluit in te gaan op het aanbod van het SCP en Rob om in een besloten bijeenkomst een nadere toelichting te geven op de decentralisaties in het sociale domein.

Tevens wordt de staf verzocht met de betreffende organisaties een geschikte datum te zoeken na het zomerreces van de Kamer voor deze bijeenkomst.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman