Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 28 juni 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (32.769)

-
T01831, T01833 en T02075 - Toezeggingen evaluatie verhuurderheffing

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst over de indicatieve bestedingsruimte van woningcorporaties; Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst over de evaluatie van de verhuurderheffing; Wet maatregelen woningmarkt 2014 II

De commissie besluit de status van de toezeggingen T01831, T01833 en T02075 vooralsnog ongewijzigd te laten en biedt op 5 juli de mogelijkheid tot het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman