Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 28 juni 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Voorkoming misbruik Wet openbaarheid van bestuur (34.106)

-
34106

Voorkoming misbruik Wet openbaarheid van bestuur

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Rombouts) en D66 (De Graaf).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman