Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 28 juni 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Uitbreiding werkgebied toegelaten instellingen met het oog op het huisvesten van vergunninghouders (34.403)

- 34403

Uitbreiding werkgebied toegelaten instellingen met het oog op het huisvesten van vergunninghouders

Inbreng voor verslag wordt geleverd door de fractie van PVV (Van Weerdenburg).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman