Korte aantekeningen vergadering commissies Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Koninkrijksrelaties (KOREL) van 28 juni 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle Grondwettelijke basis voor het instellen van openbare lichamen in het Caribisch deel van Nederland in verband met de vorming van kiescolleges Eerste Kamer (34.341)

-
34341

Novelle Grondwettelijke basis voor het instellen van openbare lichamen in het Caribisch deel van Nederland in verband met de vorming van kiescolleges Eerste Kamer

De commissies brengen eindverslag uit onder voorbehoud van plenaire behandeling en stellen voor het wetsvoorstel plenair te behandelen, tezamen met de wetsvoorstellen 33131 en 33900, op 4 oktober 2016.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman