Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 28 juni 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2016 (34.300)

-
34302, T

De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Financiën van 15 juni 2016 met de kabinetsreactie op de CPB-notitie 'Doorrekening standaardkoopkracht voorbeeldhuishoudens' in overleg te treden. Het lid Schalk zal in overleg met de staf een conceptbrief opstellen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren