Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 28 juni 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Brief over welke groepen op welke wijze zwaarder dan wel minder zwaar worden belast (34.302/34.303/34.304/34.305/34.306/34.276) (T02316)

- 34302, T

De commissie besluit naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris van Financiën van 15 juni 2016 met de kabinetsreactie op de CPB-notitie 'Doorrekening standaardkoopkracht voorbeeldhuishoudens' in overleg te treden. Het lid Schalk zal in overleg met de staf een conceptbrief opstellen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren