Korte aantekeningen vergadering commissies Financiën (FIN), Economische Zaken (EZ) en Europese Zaken (EUZA) van 28 juni 2016
1. T02297

Toezegging Invulling van de evaluatie topsectorenbeleid (CXVII, E)

De toezegging (T02297) kan als voldaan worden geregistreerd.
De commissies nemen de brief van de minister van Economische Zaken van 21 juni 2016 (CXVII, I) voor kennisgeving aan.

2. Uitnodiging Europees Parlement ECON-commissie inzake rapport Europees Semester - 28 september 2016

De commissies geven aan afvaardiging te willen sturen naar de ECON-commissie op 28 september 2016.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren