Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 28 juni 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Kwaliteitsverbetering van het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (32.812)

- T01570 - Toezegging evaluatie passend onderwijs

Brief - met bijlagen - van de staatssecretaris van OCW van 22 juni 2016 (EK 33.106, Y)

De commissie besluit de toezegging op deels voldaan te laten staan. Voorts besluit de commissie het ministerie van OCW te laten weten dat voortaan de halfjaarlijkse voortgangsrapportages passend onderwijs niet meer rechtstreeks aan de Eerste Kamer hoeven te worden aangeboden.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman