Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 28 juni 2016
1.
34243

Implementatiewet richtlijn collectief beheer

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 27 september 2016.

2.
34218

Wet continuïteit ondernemingen I

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 27 september 2016.

3.
33799

Terugdringen van geweld onder invloed van alcohol en drugs

De fracties van de VVD (Swagerman) en SP (Wezel) zullen inbreng voor verslag leveren. Op 5 juli 2016 zal dit verslag vastgesteld worden.

4.
Mededelingen en informatie

De commissie besluit het eindverslag van de Wijziging begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2016 (voorjaarsnota) (34.485 VI) per e-mailprocedure vast te stellen, gelet op de beoogde plenaire behandeling op 5 juli a.s.

De commissie besluit het plenaire debat inzake wetsvoorstel eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg (34067) te hervatten op 4 oktober 2016.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren