Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 28 juni 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I (34.218)

-
34243

Implementatiewet richtlijn collectief beheer

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 27 september 2016.

-
34218

Wet continuïteit ondernemingen I

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 27 september 2016.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren