Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 5 juli 2016
1.
34384

Permanente kiezersregistratie niet-ingezetenen

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek op 12 juli 2016 te houden.

2.
34106

Voorkoming misbruik Wet openbaarheid van bestuur

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor op 12 juli 2016 over het wetsvoorstel te stemmen.

3.
34358 (R2065)

Het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van D66 (Engels), PvdA (Schrijver), GroenLinks (Lintmeijer) en SGP (Schalk).

4.
34228, I

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 27 juni 2016 in reactie op de brief van 10 juni 2016 (verslag schriftelijk overleg 34228, I)

Het verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor Wonen en Rijksdienst over het ontwerpbesluit houdende regels omtrent de mogelijkheid voor verhuurder en huurder een energieprestatievergoeding overeen te komen (34228, I) wordt voor kennisgeving aangenomen.

5.
T02050 - Toezegging geactualiseerd overzicht privatiseringen/verzelfstandigingen

Brief - met bijlage - van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 29 juni 2016 (C, AG)

De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 29 juni 2016 over voorgenomen privatiseringen en verzelfstandigingen (C, AG) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie besluit de brief niet onder de aandacht van andere commissies te brengen. De status van toezegging T02050 blijft ongewijzigd.

6.
T02266 en T02274 - Toezeggingen uitvoering inkomensafhankelijke huurverhoging

Brief - met bijlage - van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 28 juni 2016 (34374 / 34373, E)

De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst over de evaluatie van de uitvoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging in 2015 (34373/34374, E) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt de toezeggingen T02266 en T02274 als voldaan.

7.
T01831, T01833 en T02075 - Toezeggingen evaluatie verhuurderheffing

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst over de indicatieve bestedingsruimte van woningcorporaties; Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst over de evaluatie van de verhuurderheffing; Wet maatregelen woningmarkt 2014 II

De commissie besluit het leveren van inbreng voor schriftelijk overleg met de minister voor Wonen en Rijksdienst over de indicatieve bestedingsruimte van woningcorporaties en over de evaluatie van de verhuurderheffing uit te stellen tot 13 september 2016.

8.
Rondvraag

De griffier brengt de toelichting van Rob, SCP en eventueel Algemene Rekenkamer over de decentralisaties in het sociale domein op 13 september 2016 ter sprake. De Rob heeft gevraagd of de commissie bezwaar heeft tegen het tijdstip van 19:30 uur. Dat blijkt het geval te zijn.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman