Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 5 juli 2016




Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Voorkoming misbruik Wet openbaarheid van bestuur (34.106)

- 34106

Voorkoming misbruik Wet openbaarheid van bestuur

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor op 12 juli 2016 over het wetsvoorstel te stemmen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman