Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 5 juli 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd (34.358 (R2065))

-
34358 (R2065)

Het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van D66 (Engels), PvdA (Schrijver), GroenLinks (Lintmeijer) en SGP (Schalk).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman