Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 5 juli 2016
1.
34469

Implementatiewet wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op dinsdag 12 juli 2016.

2.
34302, T

De commissie stemt in met de voorliggende conceptbrief.

3.
34302 / 34360, V follow-up novelle Belastingplan 2016

uitvoering toezegging om met een brief te komen waarin wordt geschetst hoe een verschuiving van rijksbelastingen naar gemeentebelastingen vormgegeven zou kunnen worden

De commissie besluit inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering op dinsdag 13 september 2016.

4.
E160011

Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU wat betreft de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren

De commissie besluit het agendapunt aan te houden tot haar vergadering van dinsdag 12 juli 2016.

5.
Rondvraag

- Het Lid Rinnooy Kan (D66) meldt dat, in samenspraak met de staf, informatie over blockchain technologie op de agenda van de commissie van 12 juli a.s. zal terugkomen.
- Het Lid Van Rooijen (50PLUS) meldt de stand van zaken rond de herziening van de IORP-richtlijn.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren