Korte aantekeningen vergadering commissies Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) en Economische Zaken (EZ) van 5 juli 2016
1. Aanvangspakket circulaire economie (E150034, E150035, E150036, E150037 en E150038)

Brief van de staatssecretaris van I&M van 30 juni 2016 in reactie op brief van 2 juni 2016 (verslag schriftelijk overleg 34395, B)

De commissies besluiten de brief voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer