Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 5 juli 2016
1.
Toezegging AMvB inhoudingen minimumloon (T02144)

Brief van de minister van SZW van 13 juni 2016 met het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit minimumloon en minimumvakantiebijslag

De commissie stelt de brief in reactie op de brief van 13 juni 2016 (34108, I en bijlage) met een kleine wijziging vast.

2.
Toezegging Deskundigheid pensioenadviseurs (T02243)

Brief van de minister van Financiƫn van 29 juni 2016 over diplomaplicht algemeen pensioenfonds, analyse vakbekwaamheidbouwwerk en volmacht

De commissie neemt de brief van 29 juni 2016 (34117, J) voor kennisgeving aan en beschouwt de toezegging daarmee als voldaan.

3.
33327, J

Brief van de minister van SZW over de Calamiteitenregeling; Wet vereenvoudiging regelingen Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

De commissie stelt de brief in reactie op de brief van 15 juni 2016 (33327, J) ongewijzigd vast.

4.
Motie-Backer Monitoring wet werk en zekerheid (33818, F) en Toezegging Ontslag bij onvolledig dossier (T02027)

Brief van de minister van SZW van 30 juni 2016

De commissie neemt de brief van 30 juni 2016 (33818, J) voor kennisgeving aan en beschouwt de toezegging daarmee als voldaan

5.
Pensioenaftopping deeltijders

Inbreng voor de conceptbrief wordt geleverd door de fractie van D66. De brief wordt op 12 juli 2016 ter bespreking geagendeerd.

6.
E140013

Voorstel voor een richtlijn betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (herziening IORP-richtlijn)

De commissie neemt kennis van de ontwikkelingen omtrent de herziening van de IORP-richtlijn en wacht de wijzigingen in de nationale wetgeving als gevolg hiervan af.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren