Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 5 juli 2016




Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet algemeen pensioenfonds (34.117)

-
Toezegging Deskundigheid pensioenadviseurs (T02243)

Brief van de minister van Financiƫn van 29 juni 2016 over diplomaplicht algemeen pensioenfonds, analyse vakbekwaamheidbouwwerk en volmacht

De commissie neemt de brief van 29 juni 2016 (34117, J) voor kennisgeving aan en beschouwt de toezegging daarmee als voldaan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren