Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 12 juli 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (32.769)

-
32769/33966, G

Motie-Duivesteijn (PvdA) c.s. over een actieprogramma waarin de invoering van wooncoƶperaties wordt gestimuleerd; Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting

De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 4 juli 2016 inzake uitvoering motie-Duivesteijn c.s. inzake wooncoƶperaties (32769/33966, O) wordt voor kennisgeving aangenomen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman