Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 12 juli 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Huurverhoging op grond van een tweede categorie huishoudinkomens (33.330)

-
T02274

Toezegging Evaluatie inkomensafhankelijke huurverhoging (34.373)

Naar aanleiding van de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 6 juli 2016 inzake evaluatie doeltreffendheid en effecten van de inkomensafhankelijke huurverhoging (33129/33330/34373, M) besluit de commissie dat op 13 september 2016 inbreng kan worden geleverd voor schriftelijk overleg met de minister.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman