Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 12 juli 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Aanpassingswet Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) (33.715)

-
T01605

Toezegging Overleg over wethoudersnorm (32.600)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 juli 2016 inzake toezegging overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over eigen maximumsalarissen van lokale overheden (T01605) (32600, Q) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T01605 als voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman