Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 12 juli 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Schouten Aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren (34.156)

-
Toezeggingen T02265, T02275, T02276, T02277 en T02280

Toezegging Tijdelijke huur in de particuliere huursector (34.373); Toezegging Evaluatie effecten wet (34.156); Toezegging Woningen voor grote gezinnen (34.373); Toezegging Duur scheefwonen (34.373); Toezegging Tijdelijke huurcontracten en internationale studenten (34.373)

De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst met nadere informatie over de evaluatie en eventuele nul- en tussenmetingen Wet doorstroming huurmarkt 2015 (EK 34.156 / 34.373, L) wordt voor kennisgeving aangenomen. Ten aanzien van de in de brief genoemde toezeggingen besluit de commissie als volgt:

T02280: de deadline wordt verplaatst naar 1 september 2017.

T02276: de deadline wordt verplaatst naar 1 september 2017.

T02265: de deadline wordt verplaatst naar 1 september 2017.

T02275: de deadline wordt verplaatst naar 1 september 2017.

T02277: de deadline wordt verplaatst naar 1 juli 2021.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman