Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 12 juli 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen (34.390)

-
34041

Veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en omkering van bewijslast bij schade binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek, tezamen met het voorbereidend onderzoek inzake de wetsvoorstellen Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen (34390) en Versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen (34348), te houden op 13 september 2016.

-
34390

Novelle Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek, tezamen met het voorbereidend onderzoek inzake de wetsvoorstellen Veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en omkering van bewijslast bij schade binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk (34041) en Versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen (34348), te houden op 13 september 2016.

-
34348

Versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek, tezamen met het voorbereidend onderzoek inzake de wetsvoorstellen Veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en omkering van bewijslast bij schade binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk (34041) en Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen (34390), te houden op 13 september 2016.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer