Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 12 juli 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Belastingplan 2016 (34.302)

-
Pensioen in eigen beheer

Brief van de staatssecretaris van Financiën over het pensioen in eigen beheer (PEB); Belastingplan 2014

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Financiën (33 752, AC) voor kennisgeving aan te nemen. De commissie beschouwt toezegging T01958 als voldaan.

-
Mogelijkheden tot versterking van de institutionele inbedding van adviezen en rapporten van de planbureaus

De commissie neemt de brief van de planbureaus d.d. 6 juli 2016 voor kennisgeving aan en ziet met interesse uit naar de uitkomst van de verkenning van de mogelijkheden om in onderlinge samenwerking de Monitor Brede Welvaart tot stand te brengen.

-
Conceptbrief van het Lid Van Rooijen (50PLUS) inzake koopkrachtontwikkeling ouderen voor de jaren 2017-2021

De commissie ziet af van het sturen van een commissiebrief en besluit dat ondersteuning van de vragen van de heer Van Rooijen (50PLUS) een aangelegenheid is van individuele fracties.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren