Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 12 juli 2016
1.
E160016

Ontwerpuitvoeringsbesluit van de Europese Commissie betreffende het EU-VS Privacy Shield

De commissies bespreken het verslag van een schriftelijk overleg met de minister van V&J d.d. 5 juli 2016 inzake EU-VS Privacy Shield (34353, I) en besluiten in nader schriftelijk overleg te treden met de regering. Inbreng is geleverd door de fractie van D66 (Bredenoord). De fractie van de SP (Wezel) levert uiterlijk vrijdag 15 juli 2016 haar inbreng. De conceptbrief zal per e-mail worden rondgestuurd in de commissies, zodat fracties zich desgewenst kunnen aansluiten bij de vragen. De leden van de fracties van de PvdA en GroenLinks geven reeds aan zich aan te sluiten bij de inbreng van de D66-fractie.

2.
E130041

Voorstel voor een verordening tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie

De commissies bespreken de stand van zaken in het dossier en in het bijzonder de onlangs in de Tweede Kamer aangenomen motie van het lid Van Oosten c.s. over aangeven dat Nederland niet zal instemmen met de oprichting van een Europees Openbaar Ministerie (TK 32317, nr. 428). De commissies besluiten, in aanvulling op de nog onbeantwoorde commissiebrief van 29 juni 2016 aan de minister van V&J inzake stand van zaken onderhandelingen EOM, enkele nadere schriftelijke vragen te stellen. Een conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.

3.
32317, GT

De commissies nemen de brief van de bewindslieden van V&J d.d 5 juli 2016 inzake resultaten van het Nederlands Voorzitterschap op de JBZ-terreinen voor kennisgeving aan.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren