Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 12 juli 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Nieuwe normering primaire waterkeringen (34.436)

- 34436

Nieuwe normering primaire waterkeringen

De commissie besluit de procedure aan te houden tot 13 september 2016.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer