Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 12 juli 2016
1.
34478

Reparatie van enkele onvolkomenheden in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

2.
34485 XV

Wijziging begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2016 (voorjaarsnota)

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

3.
34396

Wijziging bestuursrechtelijke sanctionering in de sociale zekerheid

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

4.
33610, N

Pensioenaftopping deeltijders

De fracties van VVD, CDA en GroenLinks sluiten zich aan bij de door de leden van de fractie van D66 gestelde nadere vragen aan de staatssecretaris van Financiƫn over dit onderwerp. De brief wordt aldus vastgesteld.

5.
Motie-Van Apeldoorn over het terugdringen van armoede onder kinderen (34300, AB)

Brief van de staatssecretaris van SZW van 30 juni 2016 met adviesaanvraag SER over het terugdringen van armoede onder kinderen (34300, AF)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

6.
Toezegging Vervolgonderzoek Kinderombudsman (T02310); Toezegging Rol van scholen (T02311)

Brief van de staatssecretaris van SZW van 1 juli 2016 over het terugdringen van armoede onder kinderen (34300, AG)

De commissie constateert dat naar aanleiding van de motie-Van Apeldoorn (34300, AB) door zowel de SER als de Kinderombudsman onderzoek zal worden gedaan naar het terugdringen van armoede onder kinderen en spreekt de verwachting uit dat dat onderling goed afgestemd zal worden. De commissie neemt de brief van 1 juli 2016 (34300, AG) voor kennisgeving aan en beschouwt beide toezeggingen daarmee als voldaan.

7.
Toezegging Werkgelegenheidseffecten MKB (T01909)

Brief van de minister van SZW van 7 juli 2016 met Tweede Kamerbrief over gevolgen werkgelegenheidsontwikkeling in het MKB (33818, K)

De commissie overweegt schriftelijk te reageren op de brief van 7 juli 2016 (33818, K).

8.
E160021

Voorstel voor een richtlijn over de voorwaarden voor binnenkomst en verblijf van hoogopgeleide werknemers uit derde landen

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van CDA (Oomen-Ruijten), D66 (Schnabel) en SP (Don).

9.
Mededelingen en informatie

De commissie neemt kennis van de Perspectiefnota toekomst pensioenstelsel. In afwachting van de behandeling in de Tweede Kamer besluit de commissie het overleg met de staatssecretaris van SZW over de Toekomst van het pensioenstelsel in het najaar opnieuw te agenderen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren