Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 12 juli 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging bestuursrechtelijke sanctionering in de sociale zekerheid (34.396)

-
34396

Wijziging bestuursrechtelijke sanctionering in de sociale zekerheid

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren