Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 12 juli 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Terugdringen van geweld onder invloed van alcohol en drugs (33.799)

-
33799

Terugdringen van geweld onder invloed van alcohol en drugs

De commissie besluit het verslag zoals het geagendeerd staat, als commissiebreed verslag uit te brengen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren