Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 12 juli 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Segers, Kuiken, Van Nispen en Kuik Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel (34.091)

-
33885 / 34091

Initiatiefvoorstel-Segers, Volp en Kooiman Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel; Novelle Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek aan te houden tot 27 september 2016.

Voorts besluit de commissie op 13 september 2016 een rondetafelgesprek te houden met een aantal nader te bepalen deskundigen. Voorstellen voor uit te nodigen personen en eventueel te stellen vragen worden door de commissieleden per e-mail besproken, waarbij de leden Strik en Van Bijsterveld het voortouw nemen.

Met het oog op spreiding van enkele voorbereidende onderzoeken, stelt de commissie voor het voorbereidend onderzoek inzake het wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I (34218), dat geagendeerd staat voor 27 september 2016, te verplaatsen naar 4 oktober 2016.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren