Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 13 september 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Fokke, Voortman en Schouw Wet raadgevend referendum (30.372)

-
T02180

Toezegging Onderzoek kosten referendum (34.300 B/34.300 VII)

De brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 augustus 2016 inzake evaluatie organisatie referendum 6 april 2016 (30372/33934, I) wordt voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T02180 als voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman