Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 13 september 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (32.769)

-
T01831, T01833 en T02075 - Toezeggingen evaluatie verhuurderheffing

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst over de indicatieve bestedingsruimte van woningcorporaties; Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst over de evaluatie van de verhuurderheffing; Wet maatregelen woningmarkt 2014 II

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister voor Wonen en Rijksdienst wordt geleverd door de fracties van CDA (De Vries-Leggedoor), SP (Köhler), PvdA (Verheijen) en GroenLinks (Lintmeijer). De commissie beschouwt de toezeggingen T01831, T01833 en T02075 als voldaan.

-
T02076

Toezegging Hiaten door regio-indeling (32.769 / 33.966)

De brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 13 juli 2016 inzake uitvoering toezegging De Vries-Leggedoor (CDA) over het snel beslissen op ontheffingsverzoeken in het kader van de regio-indeling voor woningcorporaties (T02076) en stand van zaken regiovorming (32769/33966, P) en de brief van dezelfde minister van 2 september 2016 inzake Vaststelling woningmarktregio's (32769/33966, Q) worden voor kennisgeving aangenomen. De commissie beschouwt toezegging T02076 als voldaan.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman