Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 13 september 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Snels en Van Weyenberg Wet open overheid (33.328)

-
33328

Initiatiefvoorstel-Voortman en Van Weyenberg Wet open overheid

De commissie besluit in meerderheid de procedure aan te houden totdat de door de minister in het vooruitzicht gestelde impactanalyse beschikbaar is. In de laatste vergadering voor het kerstreces wenst zij de stand van zaken met betrekking tot het wetsvoorstel te bespreken. De staf wordt gevraagd een conceptbrief over de door de minister gevolgde procedure te maken, ter vaststelling in de commissie op 27 september 2016.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman