Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 13 september 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd (34.358 (R2065))

-
34358 (R2065)

Het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen aan wie een uitreisverbod is opgelegd

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel t.z.t. tegelijk met de wetsvoorstellen 34359 (Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding) en 34356 (R2064) (Intrekken Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid) plenair te behandelen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman