Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 13 september 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet doorstroming huurmarkt 2015 (34.373)

-
T02274

Toezegging Evaluatie inkomensafhankelijke huurverhoging (34.373)

Inbreng voor schriftelijk overleg met de minister voor Wonen en Rijksdienst wordt geleverd door de fractie van de SP (Köhler). De toezegging was reeds als voldaan aangemerkt.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman