Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken (EZ) van 13 september 2016
1.
34379

Uitvoering van de netneutraliteitsverordening

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 4 oktober 2016.

2.
34041

Veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en omkering van bewijslast bij schade binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk

De commissie besluit de wetsvoorstellen 34041 (Veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en omkering van bewijslast bij schade binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk), 34390 (Novelle Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen) en 34348 (Versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen) gezamenlijk te behandelen.

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Huijbregts-Schiedon), CDA (Flierman), D66 (Pijlman), SP (Meijer), GroenLinks (Vos) en de PvdD (Teunissen).

3.
34390

Novelle Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen

De commissie besluit de wetsvoorstellen 34041 (Veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en omkering van bewijslast bij schade binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk), 34390 (Novelle Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen) en 34348 (Versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen) gezamenlijk te behandelen.

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Huijbregts-Schiedon), CDA (Flierman), D66 (Pijlman), SP (Meijer), GroenLinks (Vos) en de PvdD (Teunissen).

4.
34348

Versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen

De commissie besluit de wetsvoorstellen 34041 (Veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en omkering van bewijslast bij schade binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk), 34390 (Novelle Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen) en 34348 (Versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen) gezamenlijk te behandelen.

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Huijbregts-Schiedon), CDA (Flierman), D66 (Pijlman), SP (Meijer), GroenLinks (Vos) en de PvdD (Teunissen).

5.
Stimulering overgang naar een koolstofarme economie (E160029, E160030, E160031, E160032)

Pakket maatregelen van Europese Commissie om de overgang naar een koolstofarme economie in alle sectoren van Europa te versnellen

De commissie besluit het pakket maatregelen van de Europese Commissie voor kennisgeving aan te nemen.

6.
Experimenten decentrale duurzame elektriciteitsopwekking

Brief van brief van de minister van EZ van 24 juni 2016 in reactie op brief van 26 mei 2016 (verslag schriftelijk overleg 34199, J)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

7.
Provinciale bevoegdheden rondom de jacht

Brief van de staatssecretaris van EZ van 6 juli 2016 in reactie op de brief van 10 juni 2016 (verslag schriftelijk overleg 33348, X)

Het Lid Koffeman (PvdD) geeft aan de brief van de staatssecretaris onbevredigend te vinden en zal op korte termijn inbreng leveren voor schriftelijk overleg. De conceptbrief zal per e-mail worden voorgelegd aan de leden van de commissie.

8.
Uitkomsten onderzoek regionale effecten windparken op zee

Brief van de minister van EZ van 18 augustus 2016 in reactie op brief van 24 juni 2016 (verslag schriftelijk overleg 34058, O)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

9.
Voornemen TNO tot verkoop van meerderheidsbelang van TNO bedrijven BV

Brief van de minister van EZ van 18 augustus 2016 in reactie op brief van 11 juli 2016 (verslag schriftelijk overleg 25268, D)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

10.
Beleidsreactie evaluatie Wet markt en overheid

Brief van de minister van EZ van 25 augustus 2016 in reactie op brief van 30 juni 2016 (verslag schriftelijk overleg 34487, B)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

11.
Uitkomsten COP21 Parijs - appreciatie en vervolgstappen [aangehouden]

Brief van de staatssecretaris van I&M van 25 augustus 2016 in reactie op brief van 11 juli 2016 (verslag schriftelijk overleg 31793, C)

De commissie besluit op 27 september 2016 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.

12.
Voortgang en maatregelen kerncentrale Borssele [aangehouden]

Brief van de minister van EZ van 30 augustus 2016 in reactie op brief van 25 juli 2016 (verslag schriftelijk overleg 25422, B)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot de commissievergadering van 27 september 2016.

13.
Evaluatie van de Raad voor Accreditatie

Brief - met bijlage - van de minister van EZ van 12 augustus 2016 (25268, E)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

14.
Veiling twee niet-landelijke commerciƫle radiovergunningen

Brief - met bijlage - van de minister van EZ van 17 augustus 2016 (24095, B)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

15.
Halfjaarlijks rappel toezeggingen

Brief van de bewindslieden van EZ van 29 augustus 2016 in reactie op brief van 15 juli 2016 (verslag schriftelijk overleg 34300 XIII, H)

- T01036: De commissie besluit de toezegging als openstaand te beschouwen en de deadline aan te passen naar 1 juli 2018.
- T02296: Deze toezegging zal worden behandeld door de vaste commissie voor Financiƫn.
- T01271: De commissie besluit deze toezegging als voldaan te beschouwen.
- T02197: De commissie besluit deze toezegging als voldaan te beschouwen.
- T02198: De commissie besluit deze toezegging als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer