Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 13 september 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2016 (34.300)

-
T02190

Toezegging Systematiek Gemeentefonds / Provinciefonds (34.300)

De commissie besluit de toezegging als voldaan te beschouwen en de evaluatie onder de aandacht van de commissie BiZA/AZ te brengen.

-
T02186

Toezegging Lichte bankenvergunning / light licentie (34.300)

De commissie verzoekt de staf voor de volgende vergadering enkele aspecten uit de brief van de minister van Financiën van 1 september (34300, AJ) nader uit te zoeken en een overzicht te geven van de behandeling van dit onderwerp in de Tweede Kamer.

-
T02191

Toezegging Effect klimaatverandering en het uitfaseren van fossiele brandstoffen op o.a. de financiële sector en de overheidsfinanciën (34.300)

De commissie besluit dit onderwerp te betrekken bij de schriftelijke voorbereiding op de Algemene Financiële Beschouwingen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren