Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 13 september 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging Wegenverkeerswet 1994 inzake wijzigen tellerstand van motorrijtuigen (33.424)

-
Halfjaarlijks rappel toezeggingen

Brief van de minister van I&M van 15 augustus 2016 in reactie op brief van 15 juli 2016 (verslag schriftelijk overleg 34300 XII, G)

De commissie besluit toezegging T01698 als openstaand te beschouwen en de deadline te verschuiven naar 1 januari 2017.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer