Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 13 september 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Nieuwe normering primaire waterkeringen (34.436)

- 34436 [aangehouden]

Nieuwe normering primaire waterkeringen

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 27 september 2016.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer