Korte aantekeningen vergadering commissie Koninkrijksrelaties (KOREL) van 13 september 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen (32.213 (R1903))

-
T01220, T01222, T01223 en T01224

De commissie bespreekt de brief van de minister van BZK d.d. 23 augustus 2016 in reactie op het toezeggingenrappel van juli 2016 voor wat betreft de toezeggingen T01220, T01222, T01223 en T01224 (EK 34300 VII, G). De commissie besluit als volgt:
- de status van toezegging T01220 blijft ongewijzigd (openstaand);
- de status van toezegging T01222 blijft ongewijzigd (openstaand) en de deadline wordt verplaatst naar 1 november 2016;
- de status van toezegging T01224 blijft ongewijzigd (openstaand);
- de status van toezegging T01223 blijft ongewijzigd (openstaand) en de toezegging wordt gerappelleerd bij de minister van V&J.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman