Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 13 september 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (33.981)

-
T02129

Toezegging Monitoring banenafspraak (33.981)

De commissie neemt de brief van de brief van de staatssecretaris van SZW van 13 juli 2016 over de resultaten van de eerste meting (één-meting) banenafspraak (33981, I) voor kennisgeving aan. De toezegging blijft in afwachting van de volgende monitor banenafspraak als openstaand geregistreerd staan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren