Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 13 september 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht (34.059)

-
T02338

Toezegging De Kamer informeren over de antwoorden op de schriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid Van Nispen (SP) over de netwerkstoring bij de Rechtspraak (34.059, 34.138 en 34.212)

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen en de toezegging als voldaan te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren