Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 27 september 2016
1.
33328

Initiatiefvoorstel-Voortman en Van Weyenberg Wet open overheid

De commissie stemt in met de conceptbrief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de door de minister gevolgde procedure bij dit wetsvoorstel.

2.
Ambtsdelicten politieke ambtsdragers

Naar aanleiding van de bespreking van de brief van de Voorzitter van de Tweede Kamer van 7 juli 2016 over de uitvoering van de motie-Tellegen c.s. besluit de commissie het agendapunt aan te houden in afwachting van een aangekondigde brief van de ministers van V&J en BZK.

3.
27926

Huurbeleid

Naar aanleiding van de brief van 20 september 2016 waarbij de minister voor Wonen en Rijksdienst het ontwerpbesluit tot wijziging van de Wet op de huurtoeslag (verlaging van het bedrag waarmee de normhuur wordt verhoogd tot de basishuur) aan de Kamers aanbiedt, besluit de commissie om in schriftelijk overleg te treden over de onwenselijkheid van de facto verkorting van de wettelijke termijn voor de voorhangprocedure. De staf stelt een conceptcommissiebrief op die zal worden voorgelegd aan de leden.

4.
T02279

Toezegging Voor- en nadelen hanteren inkomen (34.373)

De commissie bespreekt de brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst van 21 september 2016 inzake te hanteren inkomen bij huurbeleid (34373, M). Zij besluit om de toezegging met nummer T02279 als voldaan te beschouwen. De brief zal worden betrokken bij de Algemene Financiƫle Beschouwingen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman