Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 27 september 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Verlenging naturalisatietermijn van vijf naar zeven jaar (33.852 (R2023))

-
33852 (R2023)

Verlenging naturalisatietermijn van vijf naar zeven jaar

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van CDA (Oomen-Ruijten), D66 (Stienen), SP (Wezel), PvdA (Schrijver), GroenLinks (Strik) en ChristenUnie (Sietsma).


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren