Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 27 september 2016
1. 34436

Nieuwe normering primaire waterkeringen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schaap), CDA (Atsma), PvdA (Schrijver) en ChristenUnie (Sietsma).

2. 34448

Wijziging van de Wet explosieven voor civiel gebruik in verband met het op de markt aanbieden van en de controle op explosieven voor civiel gebruik

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het voorstel af te doen als hamerstuk.

3. Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Brief van de staatssecretaris van I&M van 23 september 2016 (30175, H)

De commissie besluit de brief van 23 september 2016 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer