Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 27 september 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Nieuwe normering primaire waterkeringen (34.436)

- 34436

Nieuwe normering primaire waterkeringen

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van VVD (Schaap), CDA (Atsma), PvdA (Schrijver) en ChristenUnie (Sietsma).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer