Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 27 september 2016
1.
34375

Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de veranderende arbeidsmarkt en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 11 oktober 2016.

2.
33972, Y

Brief van de staatssecretaris van SZW en de minister van Financiƫn van 13 september 2016 (33972, Y) met de reactie op de brief van de commissie van 22 juni 2016 met nadere vragen over de ufr-methode

De commissie besluit de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Financiƫn naar aanleiding van de brief uit te nodigen voor een mondeling overleg over de gehanteerde ultimate forward rate (UFR) voor verzekeraars en pensioenfondsen.

3.
34117, K

Brief van de staatssecretaris van SZW van 13 september 2016 in reactie op de brief van de commissie van 1 juni 2016 over waardeoverdracht van pensioen bij overgang naar een algemeen pensioenfonds (verslag schriftelijk overleg, 34117, K)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

4.
Toezegging Bijzondere bijstand (T01981)

Brief van de minister van SZW van 14 september 2016 ter aanbieding van de monitor alleenstaande ouders (33716, J)

De commissie besluit de brief van 14 september 2016 op verzoek van het lid Don (SP) aan te houden en op 11 oktober 2016 opnieuw ter bespreking te agenderen.

5.
Toezegging Internationaal (verdrags-)beleid sociale zekerheid (T02350)

Brief van de minister van SZW van 13 september 2016 met de notitie internationaal (verdrags-)beleid sociale zekerheid (34052, E)

De commissie neemt kennis van de brief van 13 september 2016 en beschouwt de toezegging daarmee als voldaan. De commissie besluit nog enkele aanvullende vragen te stellen. Inbreng voor dit schriftelijk overleg zal op 4 oktober 2016 worden geleverd door de leden Van de Ven (VVD) en Ester (ChristenUnie).

6.
Toezegging Overgangsrecht pensioenuitvoerders (T02349)

Brief van de staatssecretaris van SZW van 12 september 2016 inzake het Besluit Wet verbeterde premieregeling

De commissie besluit de bespreking van de brief van 12 september 2016 aan te houden tot 4 oktober 2016.

7.
E160021

Voorstel voor een richtlijn betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan

De commissie neemt de brief van de minister van SZW van 12 september 2016 in reactie op de brief van de commissie van 20 juli 2016 (verslag schriftelijk overleg, 34536, A) voor kennisgeving aan.

8.
Interparlementaire bijeenkomst Detacheringsrichtlijn Europees Parlement - 12 oktober 2016

De fractie van de SP geeft te kennen mogelijk in de gelegenheid te zijn om de bijeenkomst bij te wonen.

9.
Mededelingen en informatie

De leden Jorritsma-Lebbink (VVD), Van de Ven (VVD) en Van Rooijen (50PLUS) zullen aanwezig zijn bij het gesprek met de Franse senatoren op donderdag 29 september van 14.30 tot 15.30 uur.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren