Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 27 september 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet algemeen pensioenfonds (34.117)

-
34117, K

Brief van de staatssecretaris van SZW van 13 september 2016 in reactie op de brief van de commissie van 1 juni 2016 over waardeoverdracht van pensioen bij overgang naar een algemeen pensioenfonds (verslag schriftelijk overleg, 34117, K)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren