Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 27 september 2016
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I (34.218)

-
Mededelingen en informatie

Met het oog op spreiding van enkele voorbereidende onderzoeken, stelt de commissie voor de voorbereidende onderzoeken inzake de volgende wetsvoorstellen, die alle voor 4 oktober 2016 geagendeerd staan, te verplaatsen naar de volgende desbetreffende data:
- Novelle Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (33885), verplaatsing naar 11 oktober 2016;
- Initiatiefvoorstel-Segers, Volp en Kooiman Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel (34091), verplaatsing naar 11 oktober 2016;
- Organiseren van kansspelen op afstand (33996), verplaatsing naar 25 oktober 2016;
- Wet continuïteit ondernemingen I (34218), verplaatsing naar 25 oktober 2016.

Voorts besluit de commissie de inventarisatie betreffende de eventueel in behandeling te nemen voorstellen van 14 september 2016 ten aanzien van de Digitale Eengemaakte Markt (DIM), aan te houden en opnieuw te agenderen op 4 oktober 2016.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren